• E. coli H-10 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12062 Categoria:
 • E. coli H-11 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12063 Categoria:
 • E. coli H-12 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12064 Categoria:
 • E. coli H-16 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12065 Categoria:
 • E. coli H-18 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12066 Categoria:
 • E. coli H-19 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12067 Categoria:
 • E. coli H-20 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12068 Categoria:
 • E. coli H-21 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12069 Categoria:
 • E. coli H-27 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12070 Categoria:
 • E. coli H-28 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12071 Categoria:
 • E. coli H-34 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12072 Categoria:
 • E. coli H-4 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12057 Categoria:
 • E. coli H-40 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12073 Categoria:
 • E. coli H-41 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12074 Categoria:
 • E. coli H-42 *

  Sieri agglutinanti monovalenti – Antigene H

  COD: MST-M12075 Categoria: